Valeria Möller
Administratör

Barndans / Barnbalett / Mixdans / Balett/ Modern Nutida

valeria@dansochbalett.se
073-043 69 54

Valeria har  sedan unga år dansat balett, jazz och modern dans i föreningen.  Hennes talang, intresse och vilja att utveckla sig gav henne möjligheten att vara med i dansgruppen Aurora Borialis. Gruppen åkte på turné till flera städer i Norge, Finland och en i Tjeckien. Utöver det fick flera olika evenemang och tillställningar i Sverige ta del av fantastiska dansföreställningar. Valeria valdes ut till en av de deltagarna som sökte till premiäråret av Dansväxthuset. Hon fick arbeta med professionella koreografer och fördjupa sig ännu mer som dansare. Valeria är utbildad behandlingsassistent inom socialt behandlingsarbete och har en period undervisat unga tjejer med psykosociala svårigheter, för att stärka deras självförtroende och självbild. På senare år har hon arbetat som pedagog i förskola och har god erfarenhet av barn.

För mig är danskonsten ett stort redskap för att kunna uttrycka mig som
människa, visa min kraft, ge och få glädje, utforska mig själv, vara nära mitt känsloregister och kunna ge fantasin plats att förverkliga sig i rörelse. Jag vill ge mina elever möjlighet att ta plats med sig själv, skapa gemenskap med varandra, utforska, utmana och utvecklas som individer och dansare. Jag vill smitta av mig min dansglädje och skapa nyfikenhet hos dansarna att utforska sina egna fantastiska talanger och förutsättningar. Dansen är en avspegling av ens inre som behöver kraft att komma ut och vare sig jag undervisar knattedans, balett eller mixdans så ska varje elev få verktyg att kunna förverkliga det.