TEAMBUILDING

TEAMBUILDNING

En aktivitet som sammansvetsar gruppen på ett nytt och roligt sätt. Aktiviteten syftar till att öka samarbetet, ge redskap att arbeta kreativt i grupp, dra igång kreativa tankeprocesser och stärka självförtroendet. Aktiviteten baseras på enkla övningar med lagom utmaning där deltagarna själva kan sätta ribban, vilket stärker deltagarnas tro på sig själva.
 
Forskning på hjärnans spegelneuroner har bevisat att dans bidrar till ökad empatisk förmåga. Genom att fysiskt spegla andras sätt att röra sig, tränas vi också i att sätta oss in i hur andra människor tänker och känner. God känsloavläsning är en grundpelare i att knyta sociala kontakter och fungera bra i en grupp.

Tid och Pris
1,5 – 2 timmar
(kan anpassas efter önskemål)
8-14 personer *6000 kr, 15-20 personer *8000 kr, 21-26 personer *10 000 kr
Aktiviteten är lämplig för grupper mellan ca 8 – 26 personer.
 
* Allt överskott av intäkter går till föreningsverksamheten.

ICEBREAKER KONFERANS

En uppiggande aktivitet som både underhåller och aktiverar. Perfekt som icebreaker för att släppa eventuella hämningar i gruppen och öka deltagarnas självförtroende.
 
Deltagarna får ett avbrott i konferensen och aktiverar samtidigt sin vänstra hjärnhalva. Aktiviteten bidrar till ökad energi, förbättrar fokus och koncentration, drar igång nya tankeprocesser samt hjälper deltagarna att komma mer i kontakt med sig själva och andra. Genom enkla övningar får deltagarna också en kick när ni inser vad ni klarar av.Tid och pris
30 – 45 minuter
(kan anpassas efter önskemål)

8-14 personer *5000 kr, 15-20 personer *6000 kr, mer än 20 personer + *100 kr/deltagare

* Allt överskott av intäkter går till föreningsverksamheten.

ICEBREAKER FIRMAFEST

En uppiggande aktivitet som både underhåller och aktiverar. Perfekt som icebreaker för att släppa eventuella hämningar i gruppen och öka deltagarnas självförtroende.
 
En dansaktivitet som engagerar alla lika mycket. Oavsett förkunskaper kan alla festdeltagare släppa loss på ett roligt och stämningshöjande sätt. Förvånas över dansmoves som legat dolda bakom polerade fasader och högar av arbete. Detta är chansen att se kollegorna med helt nya ögon och samtidigt kora företagets danskungar och dansdrottningar.Tid och pris
30 – 45 minuter 
(kan anpassas efter önskemål)
8-14 personer *5000 kr, 15-20 personer *6000 kr, mer än 20 personer + *100 kr/deltagare

* Allt överskott av intäkter går till föreningsverksamheten