STYRELSE

Ordförande: Maria Singh
Ledamot/Kassör: Stefan Enmark
Ledamot: Johanna Ögren Smith
Ledamot: Ylva Stadin
Ledamot: Stefan Berg
Ledamot: Anna Larsgård
Adjungerad Ledamot/Verksamhetschef: Emmy Gustafsson Wass