Skellefteå Dans och Balettförenings målsättning är att erbjuda människor i alla åldrar möjlighet till ett varierat dansutbud inom scenisk dans av god kvalitet.  Vi vill på lika villkor tillmötesgå den individ som vill dansa en gång per vecka och den individ som vill satsa mer målriktat på sitt dansintresse. Att se varje individ, utifrån dennes individuella förutsättningar, utgör en viktig del i vår målsättning. Nyckelord i vår förening och som ska genomsyra vår verksamhet är kvalité, konstnärligt, lustfyllt och gemenskap.

Vårt syfte är också att vidga dansintresset hos allmänheten, så att fler upptäcker dans som kulturyttring. Vi vill sprida scenisk dans av god kvalité både i undervisningsform och uppvisningsform, inte bara i våra ordinarie danskurser och föreställningar, utan även i skolor, på bibliotek, social-och äldreomsorg samt på företag.

Föreningen är  en ideell förening i Skellefteå som bildades 1982. Grunden var det stora intresse som vuxit fram under Bolidenbalettens och Eva Dahlgrens verksamhet i Skelleftebygden. Genom åren har verksamheten vuxit och 2019 har över 700 aktiva medlemmar varit inskrivna hos oss. Förutom det har vi det tredubbla totala medlemsantalet i form av familjemedlemmar som också aktivt engagerar sig i föreningen. Välkommen att vara med i vår förening – oavsett om du är dansande medlem, stödmedlem eller på annat sätt vill engagera dig.