VI SÖKER DANSLÄRARE!

Vill du arbeta i en engagerad förening som sätter danskonsten i första rummet?

Skellefteå Dans & Balettförening söker danslärare för dansåret 2024/2025
Till hösten söker vi medarbetare som har hög kompetens inom dansstilen street och/eller erfarenhet att jobba brett med dansundervisning för barn och unga. Kunskap inom flera dansstilar och åldrar är en fördel. Har du dessutom kunskap inom sömnad är det av intresse. Danspedagogisk utbildning eller liknande utbildning / erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn och unga prioriteras. Vi ser att du har en konstnärlig ambition, god samarbetsförmåga, är flexibel och har ett stort engagemang. Hos oss får du arbeta med ett flertal kollegor och i vår arbetsgrupp uppmuntrar vi en öppen och kreativ miljö. Som arbetsgivare värnar vi om inspirationen och är vi måna om pedagogisk och konstnärlig kompetensutveckling.

Tveka inte att skicka i väg ett mejl till oss om du är nyfiken!

OMFATTNING:
Alt:
- Vikariat enligt överenskommelse på ca 50% - 100%, med möjlighet till fortsatt anställning
Alt:
- Timvikariat / timanställning enligt överenskommelse

ARBETSTIDER:

Dansundervisning sker afton, kvällar & helger

START:

Måndag 19 Augusti 2024 

Kontakt:

kajza@dansochbalett.se


Do you want to work in a committed association
that puts the art of dance first?

Skellefteå Dance & Ballet Association is looking for dance teachers for the dance year 2024/2025
In the autumn, we are looking for employees who have a high level of competence in the street dance style and/or experience working broadly with dance teaching
for children and young people. Knowledge of several dance styles and ages is an advantage. If you also have knowledge in sewing, that is of interest.
Dance pedagogical training or similar training / experience of pedagogical work with children and young people is prioritized.
We see that you have an artistic ambition, good collaboration skills, are flexible and have great commitment. 
With us, you get to work with several colleagues and in our work group we encourage an open and creative environment. 
As an employer, we cherish inspiration and are keen on educational and artistic skill development.

Do not hesitate to send us an email if you are curious!

EXTENT:
Everything:
- Temporary work according to agreement of approx. 50% - 100%, with the possibility of continued employment
Everything:
- Part-time work / hourly employment according to agreement

WORKING HOURS:
Dance lessons take place in the evenings, evenings & weekends

START:
Monday 19 August 2024

Contact:
kajza@dansochbalett.se