Nyckelord och Föreningsdokument

NYCKELORD

KVALITÉ
Vi har kompetent personal som bedriver kvalitativ undervisning med goda pedagogiska egenskaper. Engagemang, noggrannhet, tydlighet och tillgänglighet genomsyrar vårt arbete. Vi har även praktisk och teoretisk fortbildning för att upprätthålla vår kvalitativa undervisning. Skellefteå Dans och Balett är en kompetent organisation som alltid strävar mot ett professionellt bemötande.

KONSTNÄRLIGT
Vi värderar kreativt skapande, estetiska värderingar och sinnerliga upplevelser. Skellefteå Dans och Balett ser på dans som konstform och utryck. Vi erbjuder många olika dansstilar med variation och kreativitet ligger i fokus.

LUSTFYLLT
Vi arbetar med inre och yttre tillfredställelse. Vi har en tillåtande lärandemiljö för både medlemmar och personal. Vårt fokus är att erbjuda en glädjefylld utveckling. Genom uppmuntring och bekräftelse skapar vi en rolig, givande och positiv stämning.
Det är lustfyllt att vara med i styrelsen, arbetet drivs med en trevlig och peppande ton. Vi har en ödmjukhet och förståelse inför styrelse, personal och kunder. Vi möter föräldrar och medlemmar positivt och trevligt.

GEMENSKAP
Vi tror på allas lika värde och känsla av tillhörighet. Skellefteå Dans och Balett är ett tryggt och tillåtande sammanhang. Vi arbetar aktivt mot att se alla och motverka särbehandling.

DOKUMENT