KURSAVGIFTER

Terminsavgifter

40 min lektion 900 kr (Grupper som ej medverkar på föreställningar)
40 min lektion 1030 kr
50 min lektion 1200 kr
60 min  lektion 1320 kr  
75 min lektion 1650kr / Vuxengrupper 1500 kr
90 min lektion 1980 kr
105 min lektion 2310 kr
DANSSPETS 1, DANSSPETSP 2, DANSVÄXTHUSET - 3000 kr

Rabatter & maxtaxa

Medlemsavgift 100 kr per termin/familj

Maxtaxa Person 3700 kr + 100 kr medlemsavgift

Maxtaxa Familj 5000 kr + 100 kr medlemsavgift
Dansa mer rabatt  50% på de billigare kurserna
Ungdomsrabatt 19–26 år 25% på den totala kursavgiften

 Vid uppvisade av giltigt (FaR) fysisk aktivitet på recept erbjuder vi 20% rabatt på kursavgiften. Rabatten gäller under receptets period. Detta gäller ej Dans för Parkinson då  kursavgiften redan är subventionerad.

Plusgiro & Swish

Föreningens Plusgiro: 346 461-7
Föreningens Swish: 123 694 32 29
Faktura kommer via mail inför kursstart.
Märk inbetalningen med dansarens namn + fakturanummer.

HJÄLP ATT FINANSIERA DANSAVGIFT

Vi vill sprida information om att det finns stöd och stiftelser för att få hjälp med att betala sin kursavgift.
 Exempel är 
Idrott för alla samt Aktiv Skola som hjälper till att finansiera fritidsaktiviteter för barn och unga.
Är det så att ni vill dansa hos oss och behöver stöd med finansiering? Tveka inte att kontakta oss eller respektive stiftelse.