KURSAVGIFTER

Kursavgift för hel termin Hösten 2020 á 15 veckor

40 min lektion – 800 kr
50 min lektion –  1000 kr  
60 min  lektion – 1200 kr  
75 min lektion – 1500 kr  
90 min lektion – 1800 kr  
105 min lektion – 2100 kr  
Knattedans 45 min lektion - Info kommer
Fördjupningsgrupper DSP 1, DSP 2, DVH - 3000 kr

Medlemsavgift
100 kr/termin/familj


- Dansa flera gånger i veckan, få 50% rabatt på de billigare kurserna.
- Ungdomar mellan 19 - 26 år får ytterligare 25 % på den totala kursavgiften.
- Maxtaxa enskild dansare 3700 kr/termin exkl. medlemsavgift.
- Maxtaxa familj 5000 kr/termin exkl. medlemsavgift.
- Fast pris Dansväxthuset och Dansspets 3000 kr/termin exkl. medlemsavgift.

 Höstterminen består av 15 veckor och vårterminen 16 veckor.
Utöver ordinarie danslektioner tillkommer  repetitioner, uppvisningar m.m. 

Kursavgiften baseras på minutpris och varierar beroende på kursens lektionslängd och antal (se nedan). Utöver kursavgift tillkommer medlemsavgift på 100 kr/familj/termin.

Plats i dansgrupp behålls tills den avsägs, avanmälan ska göras till info@dansochbalett.se innan nästa terminsstart för de som dansat föregående termin för att slippa betala fullständig terminsavgift. Tänk på att det kan finnas andra på kö som gärna vill ha er plats. Nya medlemmar får möjlighet att prova de två första tillfällena på terminen kostnadsfritt, med villkoret att man först blivit tilldelad plats i grupp samt att avanmälan kommer in till info@dansochbalett.se innan tredje tillfället. Detta för att vi ska ha en chans att erbjuda platsen vidare. Har man missat de två första tillfällena på terminen och ej meddelat detta till sin danslärare,  kan platsen komma


Vi vill sprida information om att stiftelsen Idrott för alla hjälper till att finansiera fritidsaktiviteter för barn och unga.
Är det så att ni vill dansa hos oss och behöver stöd med finansiering, kontakta Idrott för alla eller oss så kan vi hjälpa till att skriva en ansökan (gäller barn upp till 18 år).

Föreningens Plusgiro: 346 461-7
Föreningens Swish: 123 694 32 29