KURSAVGIFTER

Kursavgift Våren 2022

40 min lektion – 800 kr / 7 års grupper och uppåt 960 kr
50 min lektion –  1200 kr 
60 min  lektion – 1440 kr  
75 min lektion – 1800 kr  / Dans för Vuxna 1500 kr
90 min lektion – 2160 kr 
105 min lektion – 2520 kr 
Fördjupningsgrupper DANSSPETS 1, DANSSPETSP 2, DANSVÄXTHUSET - 3000 kr

Medlemsavgift
100 kr/termin/familj


- Dansa flera gånger i veckan, få 50% rabatt på de billigare kurserna.
- Ungdomar mellan 19 - 26 år får ytterligare 25 % på den totala kursavgiften.
- Maxtaxa enskild dansare 3700 kr/termin exkl. medlemsavgift.
- Maxtaxa familj 5000 kr/termin exkl. medlemsavgift.
- Fast pris Dansväxthuset och Dansspets 3000 kr/termin exkl. medlemsavgift.

Plats i dansgrupp behålls tills den avsägs, avanmälan ska göras till info@dansochbalett.se innan nästa terminsstart för de som dansat föregående termin för att slippa betala fullständig terminsavgift. Tänk på att det kan finnas andra på kö som gärna vill ha er plats. Nya medlemmar får möjlighet att prova de två första tillfällena på terminen kostnadsfritt, med villkoret att man först blivit tilldelad plats i grupp samt att avanmälan kommer in till info@dansochbalett.se innan tredje tillfället. Detta för att vi ska ha en chans att erbjuda platsen vidare. Har man missat de två första tillfällena på terminen och ej meddelat detta till sin danslärare,  kan platsen komma att tilldelas någon annan.


Vi vill sprida information om att stiftelserna Idrott för alla samt Aktiv Skola hjälper till att finansiera fritidsaktiviteter för barn och unga.
Är det så att ni vill dansa hos oss och behöver stöd med finansiering, kontakta respektive stiftelse samt oss så hjälper vi er.

Föreningens Plusgiro: 346 461-7
Föreningens Swish: 123 694 32 29