KULTURSTIPENDIUM
- SÖK ELLER NOMINERA!

Skellefteå Kommun utlyser stipendier för verksamma inom kultur!

Ansök innan 1 oktober.

De tre stipendierna som finns att söka eller nominera till är: Kulturstipendium, Ungdomskulturstipendium och/eller Arbetsstipendium.Kulturnämndens stipendier gäller konstområden inom litteratur, musik, teater, dans, film, bildkonst, konsthantverk, design och andra jämförbara områden samt kulturarvet. Du kan ansöka själv eller nominera andra till kultur- och ungdomskulturstipendierna.Kulturstipendium

Utdelas årligen till person, personer, förening eller organisation verksamma inom Skellefteå kommun som gjort kulturella insatser av betydelse i Skellefteå kommun. Du kan söka för egen del eller föreslå för annan person.

Kulturstipendium beslutas av kulturnämnden.

Ansökan om och nominering till Kulturstipendium ska vara kulturnämnden tillhanda senast 1 oktober.

Ansök till kulturstipendiet

Nominering för annans räkning 

Ungdomskulturstipendium

Utdelas årligen till ungdom, ungdomar, under 26 år, som gjort kulturella insatser av betydelse för Skellefteå kommun. Föreningar och organisationer kan även komma i fråga. Du kan söka för egen del eller föreslå för annan person.

Ungdomskulturstipendium beslutas av kulturnämnden.

Ansök till ungdomsstipendiet

Nominering för annans räkning

Arbetsstipendium

Stipendiet är avsett att täcka del av kostnad för planerat tidsbegränsat utvecklingsarbete inom någon av konstformerna litteratur, musik, konst, teater, dans, film, fotokonst, konsthantverk eller annat kulturellt område. Stipendiet utdelas som stöd och stimulans till lovande förmågor, oavsett ålder, inom något/några av ovan angivna konstformer.

Arbetsstipendium delas ut två gånger per år.
Nytt för arbetsstipendiet är att stipendiet ska redovisas genom föreläsning, utställning eller liknande.
 

Ansökan för våren ska vara kulturnämnden tillhanda senast 30/4.
Ansökan för hösten ska vara kulturnämnden tillhanda senast 15/10.

Ansök till Arbetsstipendium


Läs mer på https://www.skelleftea.se/upplev/kultur/kulturstipendium-sok-eller-nominera