Inspirationsdag om dans för äldre och personer med Parkinson

Fredag 10 September

Inspirationsdag om dans för äldre och personer med Parkinson

Varmt välkommen till en dag om dansens positiva effekter hos personer med Parkinson och för äldres mående generellt. Genom föreläsning och praktiska workshops i både Dans för Parkinsons och Sittdans vill vi ge en större förståelse för hur du kan se dansens som komplement inom habilitering och välmående. Denna dag är ämnad att ge inspiration för dans som insats och hur du kan arbeta med detta inom ramen för din verksamhet. Inspirationsdagen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal, danspedagoger, personal från äldreomsorg, hälsocentral och andra intresserade.


Program 10 september kl. 09.00-15.30 i Umeå och Skellefteå

(Delta digitalt eller på plats)

09.00-10.00 Föreläsning Digital dans för personer med Parkinsons sjukdom (Dance for PD ©)
Magdalena Domellöf, forskare vid institutionen för psykologi, Umeå Universitet

10.30-11.30 Prova på workshop Dans för Parkinson, Online eller på plats
Jenny Sjöberg, utbildad yrkesdansare och danspedagog, Balettakademin Umeå

11.30-13.00 Lunch på egen hand

13.00-14.00 Föreläsning: Hur påverkar fysisk aktivitet äldres fysiska och psykiska hälsa?
Kan dans bidra till ett hälsosammarare åldrande?
Ing-Marie Dohrn, Dr leg fysioterapeut, Karolinska Institutet.

14.30-15.30 Prova på workshop i Sittdans, online eller på plats
Valeria Möller, danslärare på Skellefteå dans och balettförening.

Vill du delta? Gör din anmälan senast fredag den 3 september


Mer om

Dans för Parkinson är en metod och ett redskap för att träna och dansa med personer som har Parkinsons sjukdom. Metoden är utvecklad i USA av Mark Morrish dancegroup, och i metoden är det professionella dansare, koreografer, danspedagoger som undervisar.

Med dans tränar vi balans, rytm, dynamik, koordination, styrka och kondition riktar oss mot det friska inte det sjuka. Dansen utvecklar hjärnan och kroppens motorik, bygger självförtroende och livsglädje. 

Dans för Äldre– Nyckeln till de goda effekterna med dans för äldre är att dans, musik, rytm och rörelse ger de äldre en chans till social kontakt som skapar en gemenskap och tillhörighet. På individnivå mjukar dansen upp kroppen efter personens förmåga, aktiverar hjärnan och koordinationen, tränar balansen, stärker kroppen och konditionen, föder kreativitet och väcker minnen.

Magdalena Domellöf jobbar som forskare vid institutionen för psykologi, Umeå Universitet där hon forskar om kognitiva nedsättningar och sätt att förbättra kognition och välmående hos äldre samt personer med neurologisk sjukdom. Magdalena kommer att presentera resultat från ett följeforsknings projekt där genomförbarheten och deltagarnas upplevelse av en 10 veckors digital danskurs för personer med Parkinsons sjukdom undersöktes.

Jenny Sjöberg är utbildad yrkesdansare och danspedagog och leder workshopen Dans för parkinsson.Hon har jobbat som danspedagog sedan 1996. 2017 certifierades Jenny till Dans för Parkinson pedagog och startade upp den första dans för Parkinson gruppen i Umeå hösten 2018.

Dans för Äldre– Nyckeln till de goda effekterna med dans för äldre är att dans, musik, rytm och rörelse ger de äldre en chans till social kontakt som skapar en gemenskap och tillhörighet. På individnivå mjukar dansen upp kroppen efter personens förmåga, aktiverar hjärnan och koordinationen, tränar balansen, stärker kroppen och konditionen, föder kreativitet och väcker minnen.

Valeria Möller är danslärare på Skellefteå dans och balettförening. Valeria undervisar främst i klassisk balett och modern nutida men också i sittdans på äldreboenden. Som Utbildad Dans för Parkinson lärare 2018 använder hon liknande undervisningsmetod som visar goda effekter på äldre människors välmående och fysiska aktivitet/kapasitet.

Ing-Marie Dohrn är medicine doktor och forskar och undervisar på Sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet. Ing-Maris forskning har huvudfokus på samband mellan fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa, samt objektiv mätning av fysisk aktivitet.


Digitalt eller fysiskt deltagande, hur funkar det?

I din anmälan väljer du om du vill delta på plats i Umeå på Folkuniversitetet eller på plats i Skellefteå på Aula Aronia, Skellefteå lasarett. Vill du enbart delta online går det också bra. Förmiddagen livesänds från Umeå och eftermiddagens sänds från Skellefteå.  Digital länk kommer till din mailadress dagen innan.

Anmälan

Till anmälningsformuläret

Varmt välkommen!

Clara West, Danskonsulent, Dans i Västerbotten 070-3992455
Cecilia Edström, hälsoutvecklare Region Västerbotten 070-2700452Dagen genomförs av Hälsoutvecklare på Region Västerbotten och Dans i Västerbotten i samarbete med Balettakademin Umeå & Skellefteå dans och balettförening.