STÖTTA VERKSAMHETEN

Att stötta Skellefteå Dans och Balettförening kan göras både som privatperson, företag och samarbetsparnter.
För dig som privatperson kan du stötta föreningen genom att vara dansande medlem eller stödmedlem samt genom att ta del av supporterappens erbjudanden. 
För företag och samarbetsparneters har vi olika sponsorpaket och dansarrangemang att erbjuda.
Genom ert bidrag verkar ni för ett mer jämställt samhälle. Ni stödjer en av Skellefteås största föreningar, som till 90 % består av tjejer. Ni verkar för att vår största målgrupp; barn och ungdomar mellan 5-19 år, men även mindre barn, vuxna och seniorer får tillgång till ett varierat utbud av kultur och fysisk aktivitet. Vi anser att dans gör gott för alla, oavsett ålder och bakgrund och vill sprida dans och dansglädje runt om i hela Skellefteå. Ert bidrag hjälper oss att fortsätta detta arbete.

Skellefteå Dans och Balettförening är en ideell förening med rötterna i Bolidens barnbalett som startades av Eva Dahlgren på 70-talet. Verksamheten har fortsatt växa sig stark genom åren och idag har vi ca 700 aktiva utövare per år i vår medlemsverksamhet. Förutom det har vi ungefär tredubbla totala medlemsantalet i form av familjemedlemmar som också engagerar sig i föreningen. Utöver medlemsverksamheten har vi även många aktiviteter på bland annat  bibliotek, förskolor/skolor och inom äldreomsorg.

Dans och Balettföreningen har utbildade och kompetenta danslärare och all verksamhet genomsyras av en demokratisk värdegrund. Vår målsättning är att erbjuda människor i alla åldrar ett varierat utbud inom scenisk dans, av god kvalitet till en rimlig kostnad. En meningsfull fritid, där även behovet av samvaro och tillhörighet prioriteras, och där danslärarna utgör nyckelpersoner som goda förebilder.