Med anledning av Covid-19

 Inför höstterminen startar vi upp kursverksamheten som vanligt. Det är viktigt att vi fortsätter att hjälpas åt genom att alla medlemmar;

  • I den mån det går byter om hemma
  • Undviker att uppehålla sig i korridorer och foajén längre tid
  • I den mån det går lämnas av utanför, skjutsen följer inte med in (se bara till att kolla Sportadmin-appen en extra gång så ni är säkra på att lektionen inte är inställd)
  • Har god handhygien, tvättar händerna med tvål och vatten innan och efter dansen
  • Hostar och nyser i armvecket, undviker att röra sig i ansiktet
  • Låter bli att dela ex. vattenflaskor med varandra
  • Undviker fysisk kontakt som inte är nödvändig för utövandet
  • Är varsam på symtom. Varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete, skola, förskola och annan aktivitet om det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet. Källa: Folkhälsomyndigheten

Direktiven gäller såklart även danslärare, vilket skulle kunna innebära att fler lektioner än vanligt ställs in. Vi hoppas att ni har överseende med det.
Missade lektioner tas igen i den mån det är möjligt.  Vi städar våra lokaler och salar tätare än vanligt och följer de allmänna riktlinjerna från Folkhälsomydigheten och Svenska Gymnastikförbundets rekommendationer samt håller oss uppdaterade kontinuerligt. 

Gällande föreställningsverksamhet hösten 2020 tittar vi på alternativa lösningar för dansuppvisning utifrån rådande rekommendationer.


Tillsammans hjälps vi åt att göra det bästa av situationen!