Med anledning av Covid -19


Det är viktigt att vi fortsätter att hjälpas åt.

  • Stanna hemma vid minsta lilla förkylningssymptom
  • Undvik att uppehålla er utanför danssalen längre tid än nödvändigt
  • Lämna av ert barn utanför byggnaden, i den mån det går
  • Tvätta händerna
  • Byt om hemma

Tillsammans hjälps vi åt att göra det bästa av situationen!