ANNA KRIKORTZ

BARNDANS / BARNBALETT
anna.krikortz@gmail.com
070-519 11 98

OM

Anna har dansat sedan hon var liten och började på Skellefteå Dans och Balettföreningen i mellanstadiet. På gymnasiet gick hon estetiska programmet Dans på Anderstorpsgymnasiet. Hon har sedan gått på Lunnevads danslinje i Linköping, där hon bland annat tog en kurs i metodik och pedagogik.

DANS

Dans för mig är en frihet. Att inte behöva uttrycka sina känslor med ord utan att bara vara i det. Det är en känsla av att få vara i nuet och skaka av sig det som är utanför. Man skapar ett sammanhang med gruppen och hittar även en individualitet inom sig själv. Det är viktigt med en balans mellan att få en teknisk grund och hitta sitt eget rörelsespråk samt förmedla sina känslor genom dansen. Mina lektioner har därför en blandning mellan teknik och improvisation.  En förhoppning är att mina elever för med sig att dans finns i så många olika former och att de känner sig trygga med att utforska dem. Jag hoppas också att de får en känsla av gemenskap i gruppen och att dansen förgyller deras dag!