NYANMÄLAN
Är du ny och vill dansa i någon av våra kurser eller redan dansar och vill dansa mer ? 
Fyll i anmälan via vårt anmälningsformulär och beskriv vad du önskar dansa, du får sedan en bekräftelse via epost. När du tilldelas en plats kommer en kallelse via mail med ytterligare information. Intag till våra kurser sker vid terminsstart, men du kan skicka in en anmälan när som under året. Om du ej vill ha din tilldelade plats måste du meddela oss det så snart som möjligt så att vi kan tilldela platsen till någon annan. Har man missat de två första tillfällena på kursen och ej meddelat detta till kansliet så kan man tyvärr förlora sin plats, eftersom det kan finnas fler som vill dansa. När ni fått en plats i en grupp behålls den tills ni säger upp den.
 

PROVDANSA
Vi vill att det ska kännas bra för dig, därför får du som ny på kursen prova på innan du bestämmer dig.
Detta gäller under de två första veckorna på terminen. Har du provat på de två första tillfällena och vill tacka nej till din plats kontakta kansliet skriftligen innan tredje tillfället, eftersom det kan finnas fler som vill ha din plats, du blir annars debiterad fullständig avgift.
 

AVANMÄLAN
Påbörjad kurs innebär att platsen behålls tills den sägs upp. Du som dansat tidigare och inte ska fortsätta dansa avanmäler dig skriftligen till info@dansochbalett.se innan kursen börjar. Observera att vi alltid skickar en bekräftelse på att avanmälan kommit in, har ni inte fått det bekräftat finns en risk att mailet inte kommit fram. Har du inte avanmält dig innan kursstart blir du debiterad fullständig kursavgift.
 

DANSA MER
Vi på kansliet hjälper dig om du vill dansa fler gånger i veckan och kanske också prova en ny stil. Skicka in din anmälan via anmälningsformuläret ovan och specificera vad du vill dansa. Man får 50 % rabatt på de billigaste kurserna när man dansar flera gånger i veckan och är danskursen ny  för dig får du alltid prova på kursens första två tillfällen. Mer om ungdomsrabatt och maxtaxa hittar du under avgifter.
 

ANMÄLAN TILL WORKSHOP / LÄGER ETC
När du anmäler dig till workshops, läger, kortkuser och annat som är utanför ramen på våra terminsbaserade kurser så gör du en anmälan via anmälningsformuläret och skriver in i kommentaren vad din anmälan gäller för. Vanligtvis får du en bekräftelse innan arrangemanget tar vid via epost eller sms.
 

AVGIFTER
Klicka här för att läsa om våra avgifter.
 

SCHEMAÄNDRINGAR
Alla dansare och grupper finner sin terminsplanering och specifika tider i Sportadmins medlemsapp. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i schemat. Ibland händer det att din lärare blir sjuk med kort varsel eller andra andra omständigheter sker. Får vi inte tag på någon vikarie måste vi ställa in lektionen. Detta meddelas via dansgruppens smsgrupp samt tas tillfället bort från Sportadmins medlemsapp. Vi uppmanar er att ta för vana att hålla er uppdaterade i sportadmin.
 

FRÅGOR & SVAR
Klicka här för att få svar på vanliga frågor.