Angående rådande pandemi

  • Tvätta händer innan och efter dansen
  • Stanna hemma vid symptom eller om du har covid i familjen
  • Vuxna som behöver vänta på sina yngre barn uppmanar vi att hålla avstånd, max en vuxen per barn
  • Vuxna som väntar på äldre barn ber vi vänta utomhus

  • Vi ser till att tvätta av stängerna mellan varje dansklass
  • Vi uppmanar samtliga att tvätta händerna innan och efter dansen
Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att fortsatt bedriva vardagsaktiviteter för barn och unga för att främja den fysiska och psykiska hälsan. Det inkluderar exempelvis träningar, övningar och liknande träffar i den egna föreningen. Vi håller oss ajour med de rådande restriktionerna och respekterar varje individs val, vid funderingar angående ert deltagande kontakta kansliet.

Tack för att vi gör detta tillsammans !