Med anledning av Covid-19

 Inför höstterminen planerar vi att starta upp kursverksamheten som vanligt. Det är viktigt att vi forsätter att hjälpas åt genom att alla medlemmar;

  • Byter om hemma
  • Uppehåller sig inte i korridorer och foajén längre tid
  • Lämnas av utanför, skjutsen följer inte med in (se bara till att kolla Sportadmin-appen en extra gång så ni är säkra på att lektionen inte är inställd)
  • Har god handhygien, tvättar händerna med tvål och vatten innan dansen
  • Hostar och nyser i armvecket, undviker att röra sig i ansiktet
  • Låter bli att dela ex. vattenflaskor med varandra
  • Undviker fysisk kontakt som inte är nödvändig för utövandet
  • Är väldigt vaksamma på sjukdomssymptom och stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom eller förkylning samt två symptomfria dagar

Direktiven gäller såklart även danslärare, vilket skulle kunna innebära att fler lektioner än vanligt ställs in. Vi hoppas att ni har överseende med det.
Missade lektioner tas igen i den mån det är möjligt.  Vi städar våra lokaler och salar tätare än vanligt och följer de allmänna riktlinjerna från Folkhälsomydigheten och Svenska Gymnastikförbundets rekommendationer samt håller oss uppdaterade kontinuerligt. Tillsammans hjälps vi åt att göra det bästa av situationen!