Med anledning av Covid-19

INSTÄLLD VÅRFÖRESTÄLLNING & DANCECAMP
Tyvärr kommer vi att behöva ställa in vårföreställningen på Nordanåteatern 2020 på grund av det rådande läget.
Det känns jättetråkigt och vi förstår om många blir besvikna, men vi tar med oss de idéer som vuxit fram och det vi skapat till kommande läsår och kommande föreställningar.
Även Dancecamp ställs in detta år på grund av situationen och de direktiv som gäller, men vi planerar att hålla Danssommarjobbet som tänkt då det är en betyligt mindre samling av människor.

INSTÄLLDA BARNGRUPPER
Det har varit ett svårt beslut att ta, men för att kunna ta vårt ansvar och följa direktiven som finns för fortsatt träningsaktivitet känner vi att vi inte har något annat val än att ställa in de yngsta grupperna tillsvidare.
I grupper med yngre barn förekommer fortfarande väldigt mycket närkontakt. Det sker spontant, oavsett danslärarnas försök att undvika det. Fysisk kontakt ska undvikas även mellan pedagog-elev och att försumma ett barns behov av tröst och trygghet känns omänskligt. Barngrupperna har därtill flest deltagare/grupp samt flest anhöriga som följer med och genom denna åtgärd kan vi minska risken för smittspridning där den är som störst. Våra äldre elever fortsätter sin dansträning som vanligt om inga nya direktiv kommer. I dessa grupper har vi lättare att hålla avstånd och när man är äldre är det också lättare att förstå vikten av att upprätthålla sin dansteknik, även om vi inte jobbar mot en föreställning i närtid.

Grupper som kommer att ställas in tillsvidare;

 • Barndans (alla grupper)
 • Barnbalett (alla grupper)
 • Barnstreet
 • Mixdans Grön och Blå
 • Balett Blå
 • Street Gul
 • Breaking Gul

Vi jobbar på en lösning för att kunna erbjuda alternativa sätt att dansa riktat till de grupper som berörs av beslutet, men behöver lite tid för att utarbeta det. Ni kommer att få besked så snart vi vet vad vi kan erbjuda.

De grupper som fortsätter;
 

 • Byter om hemma
 • Uppehåller sig inte i korridorer och foajén längre tid
 • Lämnas av utanför, skjutsen följer inte med in (se bara till att kolla Sportadmin-appen en extra gång så ni är säkra på att lektionen inte är inställd)
 • Har god handhygien, tvättar händerna med tvål och vatten innan dansen
 • Hostar och nyser i armvecket, undviker att röra sig i ansiktet
 • Låter bli att dela ex. vattenflaskor med varandra
 • Håller avstånd till övriga både i salen och utanför
 • Är väldigt vaksamma på sjukdomssymptom och stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom eller förkylning och alltid två dagar extra efter att ni blivit friska

Genom att följa alla dessa direktiv är chansen större att vi kan fortsätta hålla igång med övriga grupper.
 

Direktiven gäller såklart även danslärare, vilket skulle kunna innebära att fler lektioner än vanligt ställs in. Vi hoppas att ni har överseende med det då det är ett extremt läge för oss alla. Missade lektioner tas igen i den mån det är möjligt.  Vi städar våra lokaler och salar tätare än vanligt och följer de allmänna riktlinjerna från Folkhälsomydigheten och Svenska Gymnastikförbundets rekommendationer samt håller oss uppdaterade kontinuerligt.
Tillsammans hjälps vi åt att göra det bästa av situationen!